Raport 6/2018

21-03-2018
Raport 6/2018

Uzupełnienie raportu rocznego (pdf)

Sprawozdanie Zarządu z działalności SEKO S.A. w 2017 r.  (pdf)

Pismo Prezesa Zarządu (pdf)
Nota "Struktura środków pieniężnych" (pdf)
Nota "Zmiany w wartości odpisów aktualizujących" (pdf)