Raport 11/2018

17-04-2018
Raport 11/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 17.04.2018 r. - raport (pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 17.04.2018 r. - załącznik (pdf)