Relacje inwestorskie

07-02-2014
Kontakt

SEKO S.A. 

ul. Zakładowa 3,  89-620 Chojnice

tel:  +48 52 510 81 40

fax: +48 52 39-67-351 

www.sekosa.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy 655 000,00 ZŁ

KRS: 0000255152, NIP: 586-010-29-90,

REGON: 190601172

 

Michał Pająk - mpajak@sekosa.pl