Raport roczny 2017 r.

20-03-2018
Raport roczny 2017 r.
  • Pismo Prezesa Zarządu SEKO S.A. (pdf)
  • Sprawozdanie finansowe za 2017 r. (pdf excel)
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki (pdf)
  • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (pdf)
  • Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego (pdf)
  • Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej (pdf)