Relacje inwestorskie

13.04.2018
Opinia Rady Nadzorczej 
26.03.2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 17 kwietnia 2018 r. - Korekta
21.03.2018
Uzupełnienie raportu rocznego
20.03.2018
Proponowane zmiany Statutu SEKO SA
20.03.2018
Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 17 kwietnia 2018 r
20.03.2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 17 kwietnia 2017 r.

Strony