Relacje inwestorskie

17.04.2018
Uchwała ZWZ SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 (pdf)
17.04.2018
Uchwały podjęte przez ZWZ SEKO S.A.
13.04.2018
Opinia Rady Nadzorczej 
26.03.2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 17 kwietnia 2018 r. - Korekta
21.03.2018
Uzupełnienie raportu rocznego
20.03.2018
Proponowane zmiany Statutu SEKO SA

Strony