Raport 3/2018 - Korekta

26-03-2018
Raport 3/2018 - Korekta

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 17 kwietnia 2018 r. - Korekta - raport (pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 17 kwietnia 2018 r. - Korekta - załącznik (pdf)