Raport 3/2018

20-03-2018
Raport 3/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 17 kwietnia 2018 r. - raport (pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 17 kwietnia 2018 r. - załącznik (pdf)