Relacje inwestorskie

07-02-2014
Podstawowe wskaźniki finansowe
 20172016201520142013
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) 4,9%2,9%3,6%3,5%4,1%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa obrotowe na koniec okresu / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu1,901,711,801,811,76
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem na koniec okresu / aktywa ogółem na koniec okresu0,360,410,370,370,38
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto / aktywa ogółem na koniec okresu7,5%3,7%4,6%4,3%5,0%