Relacje inwestorskie

07-02-2014
Informacje finansowe
 20162015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów152.227141.303130.284127.593 125.354
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6.1516.2895.8407.082 3.102
Zysk (strata) brutto 5.5826.2215.6936.512 2.430
Zysk (strata) netto 4.4855.0214.5895.274 2.068
Aktywa razem119.914108.558105.913104.89196.737
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60.39451.39551.64253.081 48.336
Zobowiązania długoterminowe12.55711.80012.71413.337 6.833
Zobowiązania krótkoterminowe36.71028.31926.45226.38228.151
Kapitał własny 59.52057.16354.27151.810 47.401
Kapitał zakładowy665665665665665
Liczba akcji / udziałów6.650.0006.650.0006.650.0006.650.0006.650.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,320,320,320,130,00

 

Zestawienie wybranych danych finansowych SEKO (excel)