Relacje inwestorskie

07-02-2014
Informacje finansowe
 20172016201520142013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów184.674152.227141.303130.284127.593
Zysk (strata) na działalności operacyjnej10.8766.1516.2895.8407.082
Zysk (strata) brutto 11.1845.5826.2215.6936.512
Zysk (strata) netto 9.0074.4855.0214.5895.274
Aktywa razem120.512119.914108.558105.913104.891
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania58.77260.39451.39551.64253.081
Zobowiązania długoterminowe12.49412.55711.80012.71413.337
Zobowiązania krótkoterminowe30.97836.71028.31926.45226.382
Kapitał własny 66.46659.52057.16354.27151.810
Kapitał zakładowy665665665665665
Liczba akcji / udziałów6.650.0006.650.0006.650.0006.650.0006.650.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,310,320,320,320,13

 

Zestawienie wybranych danych finansowych SEKO (excel)